Bevrijding

0
91
Lichtblauw blokje

Doofblindheid zelf geeft geen lijden. De frictie of het lijden ontstaat pas als je wil dat het anders is dan het is, of als je doet alsof het anders is dan het is. Als je volledig samenvalt met je eigen lichaam, dit toeëigent, is dat lijden er niet. Wel als je in plaats daarvan bezig bent of vergelijkt met andere lichamen; ziende lichamen, horende lichamen, intelligentere, stabielere, betere, mooiere, enzovoort. De weg naar bevrijding gaat altijd via het eigen lichaam.